Một số điều kiêng kị khi chọn màu sơn nhà

Các vấn đề kiêng kị chủ yếu: Ngôi nhà chủ yếu , làm thoải mái tinh thần, vì vậy, việc lựa chọn màu sắc cũng đặc biệt cần sự tỉ mỉ, cầu kì, không nên làm qua loa mà dẫn đến hậu quả về sau. Những đều chủ yếu cần tránh khi sơn nhà gồm có: – Dùng quá nhiều màu sắc ... ...